Giúp mình với bài toán toạ độ này nhé !

C

ch0js0ngte

Top Bottom