giup minh vo*i

M

maicao23

Rừng xà nu
- Chủ đề, đề tài: cuộc k/c chống Mĩ của nd Tay nguyên, nêu lên con dường CM : dùng

bạo lực cm chống lại bl pan cm

-Nhân vât: tgia xd 1 tập thể anh hùng,c Mêt, tnu,mai..........

tiêu biểu , kết tinh vẻ đef sưc mạnh cộng đồng,dtoc

-giọng văn ngợi ca trân trọng : giọng c mêt kể chuyên về tnu'

-hình tượng thiên nhiên kì vĩ : rừng xà nu

-Tac giả nhân danh dân tộc, cộng đồng ca ngợi

Những đứa con trong gd-

-viêt về cuôc k/c chông mY cua nd Nam Bộ & truyền thống gd _dân tộc

- tiêu biểu , kết tinh vẻ đef sưc mạnh nd Nam bô

-giọng văn ngợi ca trân trọng

-Tac giả nhân danh dân tộc, cộng đồng ca ngợi
 
Top Bottom