Toán 9 giúp mình câu d với

2712-0-3

Cựu TMod Toán
Thành viên
5 Tháng bảy 2021
1,068
1,741
206
Bắc Ninh
THPT đợi thi
Cho tam giác ABC nhọn , đường cao AH , từ H kẻ HE,HF vuông góc với AB,AC. CMR : sin BAC = EF/AH
minh3112Xét tam giác ABH có đường cao HE, nên [imath]AE.AB=AH^2[/imath]
Tương tự: [imath]AF.AC = AH^2[/imath]
Suy ra [imath]AE.AB = AF.AC \Rightarrow \dfrac{AE}{AC} = \dfrac{AF}{AB}[/imath]
Xét 2 tam giác [imath]AEC[/imath] và [imath]AFB[/imath]: có: [imath]\angle{BAC}[/imath] chung: và [imath]\dfrac{AE}{AC} = \dfrac{AF}{AB}[/imath]
Suy ra [imath]AEC[/imath] đồng dạng [imath]AFB[/imath]
Suy ra [imath]\dfrac{EF}{BC} = \dfrac{AE}{AC} = \sin{BAC}[/imath]
 
  • Love
Reactions: KhanhhHuyennsocute

KhanhHuyen2006

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng tư 2022
710
725
121
15
Hà Nam
Xét tam giác ABH có đường cao HE, nên [imath]AE.AB=AH^2[/imath]
Tương tự: [imath]AF.AC = AH^2[/imath]
Suy ra [imath]AE.AB = AF.AC \Rightarrow \dfrac{AE}{AC} = \dfrac{AF}{AB}[/imath]
Xét 2 tam giác [imath]AEC[/imath] và [imath]AFB[/imath]: có: [imath]\angle{BAC}[/imath] chung: và [imath]\dfrac{AE}{AC} = \dfrac{AF}{AB}[/imath]
Suy ra [imath]AEC[/imath] đồng dạng [imath]AFB[/imath]
Suy ra [imath]\dfrac{EF}{BC} = \dfrac{AE}{AC} = \sin{BAC}[/imath]
2712-0-3Uiiiiiiiiii, Idol iem comeback ạ:>>
 
Top Bottom