giúp mình bài này với

T

t.hlin

gọi H là chân đường cao hạ từ C xuống (ABD)
;E là chân đường cao từ D xuống AB
ta có V ABCD = CH . diện tích tam giác ABD . 1/3
KẺ PH' VUÔNG GÓC VỚI mặt phẳng ABD thì ta có PH' =CH/2
DIện tích tam giác BNM = d(N,BM) =d (D ,BM ).1/3 = DE/3
Mà V BMNP = PH' . BM . d(N , BM ) .1/2 .1/3
Từ đó ta có V BNMP = CH .1/2 .AB.1/2 .DE .1/3 .1/6
V BNMP = V ABCD .1/72 = 12 . 1/72 = 1/6
 
D

ducladykiller96

Giup minh

Các bạn giải giùm mình bài này với
Cho a,b,c không âm thoa mãn 0 <= a <= b <=c và a^2 +b^2 +c^2 =3. Tìm GTLN của M= 5a -4abc
 
Top Bottom