Giúp mình 2 bài này nhé.

P

password_

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1.Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh 2a.SA=a,SB= a.căn3. (SAB) vuông góc với đáy.Gọi M,N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và BC .Tính theo a thể tích khốii chóp S.BMDN và tính cos của góc giữa SM và DN.

2.Cho hình chóp S.ABCD có góc giữa (SBC) và (ABC)= 60 độ.ABC và SBC là các tam giác đều cạnh a.Tính theo a khoảng cách từ B đến (SAC)
 
V

vit719

1.Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh 2a.SA=a,SB= a.căn3. (SAB) vuông góc với đáy.Gọi M,N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và BC .Tính theo a thể tích khốii chóp S.BMDN và tính cos của góc giữa SM và DN.
diện tích đáy BMDN = 1 nửa diện tích hình vuông ABCD
trong mp (SAB) kẻ SH vuông góc với AB
vì (SAB) vuông góc vs (ABCD)
=> SH là đường cao của hình chóp S.BMDN
Trong tam giác SAB có : SA = a, [tex]SB =\frac{a\sqr{3}}{2}[/tex]
AB = 2a => tam giác SAB vuông tại S
=>[tex]SH=\frac{SA.SB}{AB}[/tex]
=> tính dc thể tích
trên AD lấy điểm P sao cho AP = 1/4 AD
dễ dàng CM dc MP // DN
=> góc giữa SM và DN là góc giữa SM và MP
lần lượt dựa vào các tam giác vuông tính được 3 cạnh
SM,MP và SP
từ đó sử dụng định lý cosin trong tam giác thường :D => xong!
 
V

vit719

2.Cho hình chóp S.ABCD có góc giữa (SBC) và (ABC)= 60 độ.ABC và SBC là các tam giác đều cạnh a.Tính theo a khoảng cách từ B đến (SAC)
gọi BK là khoảng cách từ B đến (SAC)
gọi M là trung điểm BC
theo giả thiết thỳ góc giữa(SBC) và(ABC) = góc SMA
trong mp(SAM) kẻ SH vuông góc với AM, dễ dàng Cm dc SM vuông góc vs mp(ABC)
trong tam giác vuông SHM có SM là đường cao của tam giác đều SBC cạnh a ( tính dc SM)
góc SMH = góc SMA = 60 độ
=> tính dc SH
diện tích tam giác đều ABC cạnh a
=> tính dc thể tích hình chóp S.ABC
tính diện tích tam giác SAC
ta có [tex]V_{S.ABC} =\frac{1}{3}.BK.S_{SAC}[/tex]
=> tính dc BK .... hết :D
 
P

password_

Giúp mình bài này nữa:Cho hình lăng trụ đứng ABC.A1B1C1.AB=a, AC=2a, AA1=2.căn5. Góc BAC=120 độ.Gọi M la trung điểm CC1.Tính khoảng cách từ A đến (A1BM)
 
Last edited by a moderator:
V

vit719

Giúp mình bài này nữa:Cho hình lăng trụ đứng ABC.A1B1C1.AB=a, AC=2a, AA1=2.căn5. Góc BAC=120 độ.Gọi M la trung điểm CC1.Tính khoảng cách từ A đến (A1BM)
Gọi AH là khoảng cách từ A đến (A1BM)
Trong mp(BAC) kẻ BH vuông góc với AC ,vì ABC.A1B1C1 là hình lăng trụ đứng nên BH vuông góc với mp(ACC1B1)
trong tam giác vuông ABH có AB = a, góc BAC =120 độ, => tính được BH
và diện tích tam giác AMA1 = 1 nửa diện tích hình chữ nhật ACC1A1
=> tính được diện tích đáy
=> thể tích của hình chóp B.AMA1
lần lượt dựa vào các tam giác vuông ABA1 , A1C1M , BCM tính được các cạnh A1B,A1M,BM =>tính diện tích tam giác A1BM
ta có thể tích hình chóp B.AMA1 = 1/3.AH.diện tích tam giác A1BM
=> tính được AH <---- bài này tương tự bài số 2 :D
 
Top Bottom