giúp em thi học kì với

T

takeya_kun

Mình có làm dàn bài này, bạn thấy ý nào được thì cứ lấy nhé ^_^ (nói thế chứ mình khuyên đừng nên đọc dàn ý của mình mà nên đọc mấy bài tham khảo ở dưới dàn ý á @.@)

MB:
_Dẫn dắt vấn đề: Ngay từ thời Hùng Vương, nhân dân ta đã phải cầm vũ khí, đứng lên chống lại bọn xâm lược để bảo vệ Tổ quốc. Và ngay trong những cuộc kháng chiến khốc liệt ấy, tinh thần yêu nước của nhân dân ta lại dâng lên cuồn cuộn như sóng thuỷ triều, đánh tan bè lũ xâm lược
_Trích dẫn vấn đề + Khẳng định vấn đề: in nghiêng

TB:
_Gỉai thích "tinh thần yêu nước" : là mong muốn bảo vệ những điều quan trọng nhất, là khao khát muốn bảo vệ tổ quốc

_Chứng minh tinh thần yêu nước của nhân dân ta qua các cuộc kháng chiến:

+lí lẽ: Cuộc kháng chiến diễn ra càng khốc liệt thì tinh thần yêu nước của nhân dân ta càng dâng cao
+D/c: _Khi giặc đến nhà, đến người phụ nữ cũng cầm súng ra mặt trận, đến cả những bà mẹ tần tảo sớm hôm cũng ra đồng làm nương rẫy để nuôi bộ đội (trong các bài thơ, bài hát cũng có đó, bạn lấy d/c từ đó ra)
_Còn nông dân thì có cái gì thì lấy cái đó ra làm vũ khí chống giặc, người có cuốc thì lấy cuốc, có gậy thì lấy gậy, có tre thì dùng tre (để rõ hơn bạn có thể lục lại sách lịch sử 5 ra tìm thêm sự kiện lịch sử về cuộc kháng chiến chống Pháp hoặc lười thì tìm trêng mạng cũng được),......

_Ý nghĩa tinh thần yêu nước (cái này thì khỏi bàn rồi, nó có rất nhiều, nào là tạo nên "một làn sóng nhấn chìm bọn bán nước và cướp nước"; nào là tạo ra một khối đoàn kết,.....)

KB: _Khẳng định lại vấn đề và liên hệ mở rộng
_____________________________________________

Bài tham khảo:
_SGK lớp 7, tập 2, trang 24
_http://www.chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Suy-ngam/Ke_thua_tinh_than_yeu_nuoc_truyen_thong/ (bạn đọc cái phần chữ màu đen dưới hình con thuyền buồm thôi)
_http://vanmau.com/forum/showthread.php/11008-Tinh-than-yeu-nuoc-cua-nhan-dan-ta-ngay-nay-Minh-Cuong
 
Top Bottom