giúp em dàn ý bài luận tiếng pháp này vs ạ

Top Bottom