Toán 10 Giúp em câu này với ạ

Căn bậc 2

Học sinh
Thành viên
14 Tháng sáu 2022
22
12
21
17
Hà Tĩnh
1701828963953.png
Ta có:
Kẻ đường thằng x=2
=> Hình chiếu của B là điểm H(2;2)
Hình chiếu của C là điểm K(7;2)
Do ABCD là hình thang cân => HA=DK
=> D(9;2)
 
Top Bottom