Toán 9 giúp e với ạ

cuduckien

Học sinh
Thành viên
28 Tháng bảy 2022
194
130
31
Phú Thọ
pt<=> (a-b)(ba^2+(b^2-121)a+(b^3-22b))=0
với a=b thử lại ta thấy tm
với a khác b pt<=>ba^2+(b^2-121)a+b^3-22b^2+121b=0
delta ẩn a=-(b-11)^3.(3b+11)
pt có nghiệm nguyên khi delta >=0=>-(b-11)^3.(3b+11)>=0=>-3=<b=<11
thử trực tiếp các giá trị của b,ta tìm ra (a,b)=(0,11)
vậy (a,b)=(0,11) và (k,k) với k là số nguyên tùy ý
cách này hơi dài nếu bạn nghĩ ra cách ngắn hơn thì giải cho mn tham khảo nhé.
 
Top Bottom