English THPT Giúp e với ạ, e đang cần gấp. em cảm ơn

anhcq2609zz

Học sinh mới
28 Tháng năm 2024
66
1
13
11
Hà Nội
Gửi em tham khảo
Đáp án: B. could

Giải thích:
 • Câu hỏi "Did Mary contact you?" đang hỏi người nói liệu Mary có liên lạc với họ hay không.
 • Câu trả lời "No, but she _____ have gotten my message yet." thể hiện rằng người nói tin rằng Mary có thể chưa nhận được tin nhắn của họ.
 • Trong số các lựa chọn, chỉ có could thể hiện được ý nghĩa này. Could được sử dụng để diễn đạt khả năng, khả năng xảy ra hoặc khả năng có thể xảy ra trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai.
Lý do loại trừ các lựa chọn khác:
 • Must: Must được sử dụng để diễn đạt sự chắc chắn hoặc nghĩa vụ. Trong trường hợp này, người nói không chắc chắn liệu Mary đã nhận được tin nhắn hay chưa, vì vậy must không phù hợp.
 • Won't: Won't được sử dụng để diễn đạt sự phủ định trong tương lai. Trong trường hợp này, người nói đang nói về khả năng xảy ra trong quá khứ, vì vậy won't không phù hợp.
 • Shall: Shall được sử dụng để diễn đạt lời hứa hoặc đề nghị. Trong trường hợp này, người nói không hứa hoặc đề nghị gì cả, vì vậy shall không phù hợp.
 
 • Like
Reactions: vuphuonganh.

dahlia@12345

Học sinh mới
1 Tháng sáu 2024
8
4
6
14
Hà Nội
Gửi em tham khảo
Đáp án: B. could

Giải thích:
 • Câu hỏi "Did Mary contact you?" đang hỏi người nói liệu Mary có liên lạc với họ hay không.
 • Câu trả lời "No, but she _____ have gotten my message yet." thể hiện rằng người nói tin rằng Mary có thể chưa nhận được tin nhắn của họ.
 • Trong số các lựa chọn, chỉ có could thể hiện được ý nghĩa này. Could được sử dụng để diễn đạt khả năng, khả năng xảy ra hoặc khả năng có thể xảy ra trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai.
Lý do loại trừ các lựa chọn khác:
 • Must: Must được sử dụng để diễn đạt sự chắc chắn hoặc nghĩa vụ. Trong trường hợp này, người nói không chắc chắn liệu Mary đã nhận được tin nhắn hay chưa, vì vậy must không phù hợp.
 • Won't: Won't được sử dụng để diễn đạt sự phủ định trong tương lai. Trong trường hợp này, người nói đang nói về khả năng xảy ra trong quá khứ, vì vậy won't không phù hợp.
 • Shall: Shall được sử dụng để diễn đạt lời hứa hoặc đề nghị. Trong trường hợp này, người nói không hứa hoặc đề nghị gì cả, vì vậy shall không phù hợp.
anhcq2609zzEm cam on nhieu a
 
Top Bottom