Sinh 12 Giao tử

eat brain

Học sinh
Thành viên
8 Tháng mười 2019
133
63
36
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ở một loài lưỡng bội, xét hai cặp gen nằm trên cùng một cặp NST thường, liên kết hoàn toàn. Gen I có hai alen A và a, gen II có hai alen B và b. Cho cá thể trong quần thể giao phỗi với nhau. Biết giảm phân bình thường và không phát sinh đột biến. Cho các phát biểu sau:
I. Số phép lai cho đời sau có tỉ lệ phân li kiểu gen 1:1 là 24 phép lai.
II. Số phép lai cho đời sau kiểu gen đồng nhất là 10 phép lai.
III. Số phép lai cho đời sau có tỉ lệ phân li kiểu gen là 1:2:1 là 6 phép lai.
IV. Số phép lai cho đời sau có tỉ lệ phân li kiểu gen là 1:1:1:1 là 15 phép lai.
Có bao nhiêu phát biểu đúng?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Cho em hỏi bài này làm sao thế?
 

jagbaskerville2001

TMod Sinh
Cu li diễn đàn
28 Tháng hai 2022
219
285
66
21
Hà Nội
Chào em,
Do có 2 cặp gen, mỗi cặp gen có 2 alen --> có thể xuất hiện 4 loại giao tử là: AB, Ab, aB, ab.
I. Tạo ra đời con có tỉ lệ kiểu gen là 1:1 thì một bên chỉ xuật hiện 1 loại giao tử và bên kia tạo ra 2 loại giao tử --> số loại phép lai = 4C2 x 4 =24
II. Tạo ra đời con kiểu gen đồng nhất: có 2 trường hợp.
TH1: Hai bên cho chỉ một loại giao tử và hai loại giao tử đó khác nhau: 4C2=6
TH2: Hai bên cho chỉ một loại giao tử và hai loại giao tử đó giống nhau: 4C1 =4
Vậy số phép lai cho đời con có kiểu gen đồng nhất là: 6+4=10
III. Tạo ra đời con có tỉ lệ kiểu gen là 1:2:1 thì mỗi bên cho hai giao tử khác nhau và giống nhau ở cả 2 bên --> số loại phép lai là 4C2=6
IV. Tạo ra đời con có tỉ lệ kiểu gen là 1:1:1:1, có hai trường hợp:
TH1: Mỗi bên có 2 loại giao từ khác nhau và khác nhau ở cả 2 bên: có 3 trường hợp
TH2: Mỗi bên có 2 loại giao tử khác nhau và giống nhau một trong 2 giao tử: Có 4C3×3=12 trường hợp ( trong đó chọn 3 trong 4 loại giao tử là 4C3, chọn một trong 3 loại giao tử đó là giao tử trùng nhau)
Vậy số phép lai cho đời con có tỉ lệ kiểu gen 1:1:1:1 là 3+12=15
Chúc em học tốt nha.
 
  • Love
Reactions: ha_duong21
Top Bottom