Vật lí 10 Giao hàng bằng drone tự động

manh huy

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng bảy 2021
202
265
76
Hà Nội
THCS Ngọc Lâm
a, gia tốc tức thời thì bằng độ dốc tức thời của đồ thị v(t)
b, độ dịch chuyển này là tích phân của hàm v(t) từ t này đến t nọ. hiểu đơn thuần thì nó bằng diện tích các hình giới hạn bởi đồ thị v(t) và Ot, hình nằm trên Ot diện tích lấy giá trị dương, nằm dưới lấy giá trị âm (theo hình trên nó sẽ bằng hiệu số diện tích tam giác to- từ 2s đến 3s và tam giác nhỏ hơn- 1,35s đến 2s)
c, hệ thức cơ bản chiếu lên chiều dương: [math]T - mg = ma[/math], a này đã tính ở câu a,
d, các lực cân bằng và k có lực cản kk thì nó phải chuyển động thẳng đều nhỉ?
 
  • Love
Reactions: Helga
Top Bottom