GDCD giáo dục công dân 9

Nguyễn Chi Xuyên

Cựu Hỗ trợ viên | Cựu CTV CLB Lịch Sử
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng tám 2019
1,315
4,452
421
Bình Định
THCS Nhơn Hòa
  • Love
Reactions: Mộ Dung Thu Vũ

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
Lao động là quyền của mọi công dân tức là công dân có quyền được lao động để tạo ra của cải vật chất nuôi sống và phục vụ cho nhu cầu cũng như nguyện vọng chính đáng của bản thân. Không ai có quyền ngăn cấm công dân lao động hợp pháp.
Lao động là nghĩa vụ của công dân tức là công dân không chỉ thực hiện quyền của mình trong lao động mà còn phải thể hiện nghĩa vụ của mình trong lao động để tạo ra của cải vật chất đóng góp vào sự phát triển của xã hội.
Là học sinh, thực hiện quyền và nghĩa vụ trong lao động, bản thân em đã ý thức rõ được bổn phận của mình giữa học tập và lao động. Bản thân luôn hăng say lao động trong nhà trường, giữ gìn vệ sinh chung lớp học, cảnh quan khuôn viên trường học. Ở nhà thì bản thân em phụ giúp bố mẹ công việc phù hợp với bản thân như việc nhà cửa, đồng áng và tham gia các hoạt động lao động công ích do thôn xóm phát động.
 
  • Love
Reactions: Nguyễn Chi Xuyên
Top Bottom