Sinh 11 Giảm phân

Thủy Ling

Cựu Mod Sinh học
Thành viên Test
Thành viên
19 Tháng chín 2017
2,249
2,409
409
Phú Yên
trung học
Tế bào mẹ AaBbdd bằng hình thức sinh sản bào tử sẽ tạo ra mấy loại tb con
Hình thức sinh sản bằng bào tử (hữu tính) theo lí thuyết thì từ tb lưỡng bội (2n) sẽ tạo ra đơn bội(n) qua GP, AaBbdd có 2 cặp gen dị hợp [tex]\rightarrow[/tex] số loại tb con : [tex]2^{2}=4[/tex]
 
  • Like
Reactions: phamkimcu0ng
Top Bottom