Toán 9 Giải tam giác vuông

Blue Plus

Cựu TMod Toán|Quán quân WC18
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
7 Tháng tám 2017
4,506
10,430
1,089
Khánh Hòa
$\color{Blue}{\text{Bỏ học}}$
$\tan B=\dfrac{AC}{AB}=\dfrac{4}3\Rightarrow AC=\dfrac{4}3AB$
Áp dụng định lí Pytago ta có:
$BC^2=AB^2+AC^2\\10^2=AB^2+\left(\dfrac{4}3AB\right)^2\\100=AB^2+\dfrac{16}{9}AB^2\\100=\dfrac{25}{9}AB^2\\AB^2=36\\AB=6$
(do $AB>0$)
Suy ra $AC=\dfrac{4}3\cdot 6=8$
Nếu bạn có thắc mắc cứ hỏi tại đây, tụi mình sẽ hỗ trợ.
 
Top Bottom