Toán 9 Giải phương trình

c3lttrong.0a1.nhphat

Học sinh
Thành viên
17 Tháng mười một 2022
217
139
36
Khánh Hòa
Giải phương trình: [math]2x^3 - x^2 - 3x + 1 = \sqrt{x^5 + x^4 + 1}[/math]
Edgarnguyen248
[math]2x^3-x^2-3x+1=\sqrt{x^5+x^4+1}[/math][math]\Leftrightarrow 2(x^3-x+1)-(x^2+x+1)-\sqrt{(x^3-x+1)(x^2+x+1)}=0[/math][math]\Leftrightarrow 2.\dfrac{x^3-x+1}{x^2+x+1} -\sqrt{\dfrac{x^3-x+1}{x^2+x+1}}-1=0[/math]Tới đây bạn tự giải tiếp nhé mình gợi ý đến đây thôi
 
  • Like
Reactions: Edgarnguyen248
Top Bottom