Toán 12 giải phương trình

Alice_www

Cựu Mod Toán
Thành viên
8 Tháng mười một 2021
1,806
4
2,214
316
Bà Rịa - Vũng Tàu
[imath]căn x[/imath]=[math]căn 2x+1[/math] -1

dúp em giải chi tiết chỗ này vs ạ
anhile
ĐKXĐ [imath]x\ge 0[/imath]

[imath]\sqrt{x}=\sqrt{2x+1}-1[/imath]

[imath]\Rightarrow \sqrt{x}+1=\sqrt{2x+1}[/imath]

[imath]\Rightarrow (\sqrt{x}+1)^2=2x+1[/imath]

[imath]\Rightarrow x+2\sqrt{x}+1=2x+1[/imath]

[imath]\Rightarrow 2\sqrt{x}=x\Rightarrow \sqrt{x}(2-\sqrt{x})=0\Rightarrow \left[\begin{matrix}\sqrt{x}=0\\\sqrt{x}-2=0\end{matrix}\right.\Rightarrow \left[\begin{matrix} x=0\\x=4\end{matrix}\right.[/imath] (nhận)

Có gì khúc mắc em hỏi lại nha
Ngoài ra, em xem thêm tại Hàm số và ứng dụng của đạo hàm
 
  • Love
Reactions: anhile
Top Bottom