Toán 11 Giải phương trình

Lê Gia An

Học sinh
Thành viên
26 Tháng mười hai 2019
73
63
46
TP Hồ Chí Minh
.

Bùi Tấn Phát

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng mười một 2021
126
265
51
20
An Giang
Giải phương trình [tex]\sqrt{2x+8}+2\sqrt{4-x}=\sqrt{\frac{9x^2}{8}+8}[/tex]

Mọi người giúp em với ạ
TXĐ: $D=[-4;4]$
$\sqrt{2x+8}+2\sqrt{4-x}=\sqrt{\dfrac{9x^2}{8}+8}$

$\Leftrightarrow4\sqrt{x+4}+4\sqrt{8-2x}=\sqrt{9x^2+64}$

$\Leftrightarrow(4\sqrt{x+4}+4\sqrt{8-2x})^2=(\sqrt{9x^2+64})^2$

$\Leftrightarrow16(x+4)+16(8-2x)+32\sqrt{2(16-x^2)}=9x^2+64$

$\Leftrightarrow9x^2+16x-128=32\sqrt{2(16-x2)}$

$\Rightarrow(9x^2+16x-128)^2=(32\sqrt{2(16-x2)})^2$

$\Leftrightarrow81x^4+288x^3-4096x-16384=0$

$\Leftrightarrow\left[\begin{matrix}

x=\dfrac{8\sqrt{2}}{3}&\text{(nhận)}\\

x=\dfrac{-8\sqrt{2}}{3}&\text{(loại)}

\end{matrix}\right.$

Vậy nghiệm của pt là $x=\dfrac{8\sqrt{2}}{3}$
 
Top Bottom