Toán Giải phương trình

minhhaile9d

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng mười một 2017
324
158
74
Đắk Lắk
THCS Trung Hòa
1x−1+1x−2=1x+2+1x+11x−1+1x−2=1x+2+1x+1\frac{1}{x-1}+ \frac{1}{x-2}=\frac{1}{x+2}+\frac{1}{x+1}
[tex]\ pt<=>\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+1}=\frac{1}{x+2}-\frac{1}{x-2}[/tex]
quy đồng lên đc [tex]\\frac{2}{(x-1)(x+1)}=\frac{-4}{(x-2)(x+2)}[/tex]
<=>-4(x-1)(x+1)=2(x+2)(x-2)
<=>[tex]\ -4(x^{2}-1)=2(x^{2}-4)[/tex]
<=>[tex]\ -4x^{2}+4=2x^{2}-8[/tex]
<=>6[tex]\ x^{2}-12=0[/tex]
<=>x= căn 2 và âm căn 2
 
  • Like
Reactions: Võ Thế Anh
Top Bottom