Toán Giải phương trình

queson75

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng mười 2010
173
287
76
18
Nghệ An
Học viện Ma Pháp
bạn coi x^2+3x+3=a
x^2-x-1=b
a^3+b^3-1=(a+b-1)^3
<=>ab(a+b)-(a+b)^2+a+b=0
<=>(a+b)(ab-a-b+1)=0
<=>(a+b)(a-1)(b+1)=0
TH1:a+b=0=>a=-b
x^2+3x+3=-x^2+x+1
2x^2+2x+2=0(vô nghiệm)
TH2:a-1=0=>a=1
x^2+3x+3=1
(x+1)(x+2)=0
=>x=-1 hoặc x=-2
TH1:b-1=0=>b=1
x^2-x-1=1
x(x-1)=0
=>x=0 hoặc x=1
 
  • Like
Reactions: Ann Lee
Top Bottom