Vật lí Giải nhanh đề thi THPTQG - Môn Vật Lí - Mã đề 209

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,238
666
17
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác

Tú Vy Nguyễn

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng sáu 2018
1,073
819
141
20
Bến Tre
THPT Lê Hoàng Chiếu
1. C2. B3. A4. B5. C6. A7. B8. B
9. A10. D11. C12. A13. D14. B15. B16. D
17. C18. B19. B20. D21. B22. A23. D24. A
25. C26. D27. C28. A29. D30. D31. C32. B
33.B34. A35. B36.D37. A38. A39. A40.C
[TBODY] [/TBODY]
 

Dương Sảng

The Little Angel |Bio Hero
Thành viên
28 Tháng một 2018
2,884
2,779
426
Hà Nội
HMF
1. C2. B3. A4. B5. C6. A7. B8. B
9. A10. D11. C12. A13. D14. B15. B16. D
17. C18. B19. B20. D21. B22. A23. D24. A
25. C26. D27. C28. A29. D30. D31. C32. B
33. B34. A35. B36. D37. A38. A39. A40. C
[TBODY] [/TBODY]
 

bạchlinh0912

Học sinh tiến bộ
Thành viên
19 Tháng tư 2017
852
738
189
Bình Thuận
THCS Nguyễn Huê
1. C
2. B
3. A
4. B
5. C
6. A
7. B
8. B
9. A
10. D
11. C
12. A
13. D
14. B
15. B
16. D
17. C
18. B
19. B
20. D
21. B
22. A
23. D
24. A
25. C
26. D
27. C
28. A
29. D
30. D
31. C
32. B
33. B
34. A
35. B
36. D
37. A
38. A
39. A
40. C
 
Top Bottom