Địa Giải nhanh đề thi THPTQG 2018 - Môn Địa - Mã đề 301

Status
Không mở trả lời sau này.

Dương Sảng

The Little Angel |Bio Hero
Thành viên
28 Tháng một 2018
2,884
2,779
451
Hà Nội
HMF
41.C42.C43.B44.D45.A46.A47.B48.D49.A50.B
51.A52.D53.B54.D55.C56.C57.A48.A59.B60.D
61.D62.B63.C64.B65.A66.D67.B68.B69.A70.C
71.A7273.C74.B757677.A78.B79.A80.B
[TBODY] [/TBODY]
 

bạchlinh0912

Học sinh tiến bộ
Thành viên
19 Tháng tư 2017
852
738
189
Bình Thuận
THCS Nguyễn Huê
41.C
42.C
43.B
44.D
45.A
46.A
47.B
48.D
49.A
50.B
51.A
52.D
53.B
54.D
55.C
56.C
57.A
48.A
59.B
60.D
61.D
62.B
63.C
64.B
65.A
66.D
67.B
68.B
69.A
70.C
71.A
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom