Toán 9 giải hpt

cuduckien

Học sinh
Thành viên
28 Tháng bảy 2022
201
133
46
Phú Thọ
pt dưới pt :(xy-1)(x^2+y^2-2)=0
với xy=1 thì bạn xét x=0,x # 0 rồi thay vào pt (1) sẽ giải ra
với x^2+y^2=2,thay vào pt (1) sẽ ra đc (xy-1)(x-2y)=0 rồi bạn tự giải nhé.
nếu có gì sai thì bảo mik nhé
 
  • Love
Reactions: lynox
Top Bottom