Toán 9 giải hệ phương trình

cuduckien

Học sinh
Thành viên
28 Tháng bảy 2022
201
133
46
Phú Thọ
có x+4/x+3=1+1/x+3; y/y-2=1+2/y-2 đến đây bạn đặt ẩn phụ a=1/x+3;b=1/y-2 (đk x khác -3 ;y khác 2)
=>hpt <=>
2a-5b=1
a+b=2
đến đây bạn tự giải tiếp nhé
 
Top Bottom