Toán 9 giải hệ phương trình

2712-0-3

Cựu TMod Toán
Thành viên
5 Tháng bảy 2021
1,065
1,730
206
Bắc Ninh
THPT đợi thi
Nguyễn Chi XuyênĐặt [imath]x-1=a;y-3=b[/imath]
Ta có hệ mới: [imath]a^2+b^2=1; ab -a -b +1 =0[/imath]
[imath]\Leftrightarrow a^2+b^2 =1 ; (a-1)(b-1)=0[/imath]
Ta xét 2 trường hợp:
TH1: [imath]a=1 \Rightarrow b= 0 \Rightarrow x=2; y=3[/imath]
TH2: [imath]b=1 \Rightarrow a= 0 \Rightarrow x=1; y=4[/imath]
Vậy hệ có nghiệm [imath](x;y) \in \{ (2;3) ; (1;4) \}[/imath]

Ngoài ra mời em tham khảo thêm tại: [Lý thuyết] Chuyên đề HSG: Phương trình vô tỷ
 
  • Wow
Reactions: Nguyễn Chi Xuyên
Top Bottom