Toán 10 Giải hệ phương trình

Tiến Phùng

Cựu Cố vấn Toán
Thành viên
27 Tháng mười 2018
3,742
3,703
561
Hà Nội
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Pt (1)<=>[TEX]3x^2(x^2-y)+(x^2-y)(x^4+x^2y+y^2)=0<=>x^2=y[/TEX]
Thay vào (2): [tex](x+3)\sqrt{x^2+4}=x^2+3x+4[/tex]
bình phương 2 vế rồi rút gọn ta được [TEX]x^2-5=0[/TEX]
 
Top Bottom