Toán 10 Giải hệ phương trình sau

7 1 2 5

Cựu TMod Toán
Thành viên
19 Tháng một 2019
6,869
11,464
1,116
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
Dễ thấy x = 0 không là nghiệm của phương trình.
[tex]\left\{\begin{matrix} & 1+x^3y^3=19x^3\\ & y+xy^2=-6x^2 \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 6+6x^3y^3=19.6x^3\\ 19xy+19x^2y^2=-6.19x^3 \end{matrix}\right.\Rightarrow 6+6x^3y^3+19xy+19x^2y^2=0\Leftrightarrow (xy+1)(3xy+2)(2xy+3)=0[/tex]
Tới đây xét từng trường hợp của xy rồi thế vào phương trình 1.
 
  • Like
Reactions: Ly Tâm
Top Bottom