Toán 11 Giải giúp mik bài này vs ạ

wolflonely

Học sinh mới
23 Tháng mười một 2023
2
1
6
17
Hà Nội
Phương Pháp:Ta gọi số a thỏa mãn sao cho Un+1 +a=3.(Un+a) (1)

KHI ĐÓ: đặt Un+k +a=Vn ta sẽ được:Vn+1=3.Vn và tính được V1

Từ (1) ta có 3a-a=4 =>a=2
dễ dàng tính được Vn => Un =>LIM
 
Top Bottom