Toán Giải bất phương trình

Dương Bii

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng sáu 2017
483
472
119
20
Thái Nguyên
Vô gia cư :)
[tex]\sqrt{1+\sqrt{x^{4}-x^{2}}}\geq x-1[/tex]
mọi người giúp giải bài này với ;)
Xét $x\leq -1 \rightarrow$ BPT luôn đúng.
Xét $x\geq 1$ BPT $\Leftrightarrow 1+\sqrt{x^4-x^2}\geq (x-1)^2$
$\Leftrightarrow x(\sqrt{x^2-1}-(x-2))\geq 0$
$\Leftrightarrow (\sqrt{x^2-1}-(x-2))\geq 0 (*)$
Xét $2\geq x\geq 1$. BPT $(*)$ luôn đúng.
Xét $x> 2$. BPT $\Leftrightarrow (x^2-1)-x^2+4x-4 =4x-5>0$ (luôn đúng ) với $x>2$
$\Rightarrow$ Tập nghiệm BPT $x\leq -1$ và $x\geq 1$
 
  • Like
Reactions: Lê Linh Phong

Lê Linh Phong

Học sinh mới
Thành viên
10 Tháng chín 2017
30
4
6
TP Hồ Chí Minh
Xét $x\leq -1 \rightarrow$ BPT luôn đúng.
Xét $x\geq 1$ BPT $\Leftrightarrow 1+\sqrt{x^4-x^2}\geq (x-1)^2$
$\Leftrightarrow x(\sqrt{x^2-1}-(x-2))\geq 0$
$\Leftrightarrow (\sqrt{x^2-1}-(x-2))\geq 0 (*)$
Xét $2\geq x\geq 1$. BPT $(*)$ luôn đúng.
Xét $x> 2$. BPT $\Leftrightarrow (x^2-1)-x^2+4x-4 =4x-5>0$ (luôn đúng ) với $x>2$
$\Rightarrow$ Tập nghiệm BPT $x\leq -1$ và $x\geq 1$
Nhưng ta thay x=0 bpt vẫn thoả mãn?
 

Tony Time

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng sáu 2017
691
1,103
189
20
Bà Rịa - Vũng Tàu
Taylors College
Xét $x\leq -1 \rightarrow$ BPT luôn đúng.
Xét $x\geq 1$ BPT $\Leftrightarrow 1+\sqrt{x^4-x^2}\geq (x-1)^2$
$\Leftrightarrow x(\sqrt{x^2-1}-(x-2))\geq 0$
$\Leftrightarrow (\sqrt{x^2-1}-(x-2))\geq 0 (*)$
Xét $2\geq x\geq 1$. BPT $(*)$ luôn đúng.
Xét $x> 2$. BPT $\Leftrightarrow (x^2-1)-x^2+4x-4 =4x-5>0$ (luôn đúng ) với $x>2$
$\Rightarrow$ Tập nghiệm BPT $x\leq -1$ và $x\geq 1$
Ý bác là $x<1 $ p k?
 

Dương Bii

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng sáu 2017
483
472
119
20
Thái Nguyên
Vô gia cư :)
  • Like
Reactions: Tony Time
Top Bottom