Giá trị m

Yukle

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng hai 2017
44
8
81
24
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hòa tan hoàn toàn m gam Fe bằng dung dịch HNO3, thu được dung dịch X và 1,12 lít NO (đktc). Thêm dung dịch chứa 0,1 mol HCl vào dung dịch X thì thấy khí NO tiếp tục thoát ra và thu được dung dịch Y. Để phản ứng hết với các chất trong dung dịch Y cần 115 ml dung dịch NaOH 2M. Giá trị của m là

A. 3,36. B. 3,92. C. 3,08. D. 2,8.
 

bienxanh20

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
902
1,298
299
nNO = 0,05 => mol NO3- trong muối = 0,05.3 = 0,15
nNaOH = 0,23 dd sau phản ứng có Cl- 0,1 mol; Na+ 0,23 mol => Có NO3- = 0,12 mol
=> mol NO3- bị oxi hóa bởi Fe2+ là 0,15 – 0,12 = 0,02 theo phản ứng
3Fe2+ + 4H+ + 3NO3- → Fe3+ + NO + 2H2O
=> mol H+ pư = 0,02.4 = 0,08 => mol H+ dư = 0,1 – 0,08 = 0,02
Bảo toàn OH: mol OH = mol H+ + 3mol Fe(OH)3 = 0,23=> mol Fe(OH)3 = 0,07
=> mFe = 0,07.56 = 3,92 g
 
Top Bottom