Toán 8 giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất

Kaito Kidㅤ

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
16 Tháng tám 2018
2,350
5,150
621
19
Hanoi University of Science and Technology
Hải Phòng
THPT Tô Hiệu
[tex]x^2y^2z^2+x^2z+y=3z^2\rightarrow x^2y^2+\frac{x^2}{z}+\frac{y}{z^2}=3\\P=\frac{z^4}{1+z^4(x^4+y^4)}=\frac{1}{\frac{1}{z^4}+x^4+y^4}\\\frac{1}{z^4}+x^4+y^4\geq \frac{2\left ( \frac{x^{2}}{z^{2}} + x^{2}y^{2} + \frac{y^{2}}{z^{2}} + \frac{1}{z^{2}} + x^{2} + y^{2} \right )-3 }{3}=\frac{2(\left ( x^{2}y^{2} + y^{2} \right ) + \left ( x^{2} + \frac{x^{2}}{z^{2}} \right ) + \left ( \frac{y^{2}}{z^{2}} + \frac{1}{z^{2}} \right ) ) )-3}{3}\geq \frac{2.2(xy^2+\frac{x^2}{z}+\frac{y}{z^2})-3}{3}=\frac{2.2.3-3}{3}=3\\\rightarrow P\leq \frac{1}{3}\\"="\Leftrightarrow x=y=z=1[/tex]
 

huetran110

Học sinh chăm học
Thành viên
24 Tháng tám 2019
200
54
61
17
Hà Nội
trường THCS lươ
[tex]x^2y^2z^2+x^2z+y=3z^2\rightarrow x^2y^2+\frac{x^2}{z}+\frac{y}{z^2}=3\\P=\frac{z^4}{1+z^4(x^4+y^4)}=\frac{1}{\frac{1}{z^4}+x^4+y^4}\\\frac{1}{z^4}+x^4+y^4\geq \frac{2\left ( \frac{x^{2}}{z^{2}} + x^{2}y^{2} + \frac{y^{2}}{z^{2}} + \frac{1}{z^{2}} + x^{2} + y^{2} \right )-3 }{3}=\frac{2(\left ( x^{2}y^{2} + y^{2} \right ) + \left ( x^{2} + \frac{x^{2}}{z^{2}} \right ) + \left ( \frac{y^{2}}{z^{2}} + \frac{1}{z^{2}} \right ) ) )-3}{3}\geq \frac{2.2(xy^2+\frac{x^2}{z}+\frac{y}{z^2})-3}{3}=\frac{2.2.3-3}{3}=3\\\rightarrow P\leq \frac{1}{3}\\"="\Leftrightarrow x=y=z=1[/tex]
cảm ơn bn nhiều nhiều lắm .....^^
 

NikolaTesla

Học sinh chăm học
Thành viên
29 Tháng một 2019
273
102
86
Nghệ An
THCS
[tex]x^2y^2z^2+x^2z+y=3z^2\rightarrow x^2y^2+\frac{x^2}{z}+\frac{y}{z^2}=3\\P=\frac{z^4}{1+z^4(x^4+y^4)}=\frac{1}{\frac{1}{z^4}+x^4+y^4}\\\frac{1}{z^4}+x^4+y^4\geq \frac{2\left ( \frac{x^{2}}{z^{2}} + x^{2}y^{2} + \frac{y^{2}}{z^{2}} + \frac{1}{z^{2}} + x^{2} + y^{2} \right )-3 }{3}=\frac{2(\left ( x^{2}y^{2} + y^{2} \right ) + \left ( x^{2} + \frac{x^{2}}{z^{2}} \right ) + \left ( \frac{y^{2}}{z^{2}} + \frac{1}{z^{2}} \right ) ) )-3}{3}\geq \frac{2.2(xy^2+\frac{x^2}{z}+\frac{y}{z^2})-3}{3}=\frac{2.2.3-3}{3}=3\\\rightarrow P\leq \frac{1}{3}\\"="\Leftrightarrow x=y=z=1[/tex]
E chưa hiểu dòng thứ 3, giải thích giùm e với
 

Kaito Kidㅤ

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
16 Tháng tám 2018
2,350
5,150
621
19
Hanoi University of Science and Technology
Hải Phòng
THPT Tô Hiệu
E chưa hiểu dòng thứ 3, giải thích giùm e với
[tex]\frac{1}{z^4}=a^2\\x^4=b^2\\y^4=c^2\\3(\sum a^2)=a^2+b^2+b^2+c^2+c^2+a^2+a^2+1+b^2+1+c^2+1-3\geq 2(ab+bc+ca+a+b+c)-3(Cauchy)\\\rightarrow \sum a^2\geq \frac{2(ab+bc+ca+a+b+c)-3}{3}[/tex]
Thay số vô
 
Top Bottom