Văn 10 Giá trị của văn học

Bachhoangchi

Học sinh mới
Thành viên
25 Tháng chín 2019
1
0
1
20
Bình Phước
Trường THPT chuyên bình long

Nguyễn Nguyễn Đạt

Học sinh
Thành viên
24 Tháng chín 2019
25
15
21
18
Bắc Ninh
THCS Yên Phong
Văn học là một hình thức vô cùng quan trọng trong xã hội ta ngày nay. Để nói kĩ hơn, văn học mang lại cho ta những cảm xúc, những khơi nguồn mới mẻ. Và ta đã biết được cuộc sống thực tại của xã hội phong kiến qua những tác phẩm văn học có tính nhân đạo cao, phản ánh con người. Vậy, giá trị của văn học là như nào, chúng mình cùng làm sáng tỏ chủ đề trên nhé !
 
Top Bottom