Vật lí 10 Gia tốc trọng trường

ptrinh2705

Học sinh
Thành viên
23 Tháng hai 2019
70
21
26
TP Hồ Chí Minh
THCS Đồng Khởi
Last edited:

Thiên Mã

Học sinh
Thành viên
24 Tháng chín 2019
24
21
21
19
Hà Nội
THPT MD3
công thức [tex]t=\sqrt{\frac{S}{4,9}}[/tex] là từ công thức tính thời gian rơi tự do từ độ cao h: [tex]t=\sqrt{\frac{2h}{g}}[/tex] với g=9,8 mà ra; công thức [tex]t=\frac{S}{360}[/tex] là công thức tính thời gian vật chuyển động biết quãng đường và thời gian của chuyển động thẳng đều thôi mà :)
 
  • Like
Reactions: ptrinh2705

ptrinh2705

Học sinh
Thành viên
23 Tháng hai 2019
70
21
26
TP Hồ Chí Minh
THCS Đồng Khởi
công thức [tex]t=\sqrt{\frac{S}{4,9}}[/tex] là từ công thức tính thời gian rơi tự do từ độ cao h: [tex]t=\sqrt{\frac{2h}{g}}[/tex] với g=9,8 mà ra; công thức [tex]t=\frac{S}{360}[/tex] là công thức tính thời gian vật chuyển động biết quãng đường và thời gian của chuyển động thẳng đều thôi mà :)
À cảm ơn bạn, giờ mình mới nhớ ra:p
 
  • Like
Reactions: Thiên Mã
Top Bottom