Toán 11 giả sử ptr ax^2+bx+c=0 (a khác 0) có 2 nghiệm phana biệt m,p ( m<p ) xét dãy số {Xn}

sdsfà

Học sinh mới
Thành viên
26 Tháng bảy 2022
3
2
6
18
Phú Yên

Alice_www

Cựu Mod Toán
Thành viên
8 Tháng mười một 2021
1,806
4
2,214
316
Bà Rịa - Vũng Tàu
với điều kiện [imath]X_n(aX_n-1+b)+c=0[/imath] hả em ?
 
Top Bottom