Gen

Nguyễn Yến Ly

Học sinh mới
Thành viên
25 Tháng năm 2017
1
0
1
22
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một gen có 3900 liên kết hiđrô và hiệu số loại G với loại nu khác không bổ sung với nó bằng 10% tổng số nu của gen . Hãy xđ
a) s.lượng từng loại nuclêôtit của gen
b) s.lượng từng loại nuclêôtit của gen có trong tế bào khi tế bào chứa gen đó đang ở kì giữa của nguyên phân
c) Tổng số từng loại nu ở các gen con khi tế bào chứa gen đó nguyên phân 3 đợt liên tiếp
 
Top Bottom