GDCD [Gdcd 10] BT Chủ đề Vận động

Iam_lucky_girl

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng một 2019
786
1,030
146
Bình Phước
THCS TTLN
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1. Nội dung nào dưới đây không thuộc kiến thức triết học
A. Thế giới tồn tại khách quan
B. Mọi sự vật, hiện tượng luôn luôn vận động
C.Giới tự nhiên là cái sẵn có
D. Kim loại có tính dẫn điện

Câu 2. Thực hiện phong trào xây dựng trường học xanh, bạn A đã xin phép và được bố mẹ đồng ý cho mang một gốc cây hồng trong vườn của gia đình mang đến trồng và chăm sóc tại bồn hoa của lớp. Nhờ có sự chăm sóc cẩn thận sau 2 tháng cây hồng đã phát triển mạnh và trổ rất nhiều hoa, bạn A được cô giáo chủ nhiệm và tập thể lớp trưởng tuyên dương. Xét về mặt triết học, những hình thức vận động nào đã được thực hiện trong đoạn trích trên?
A. Cơ học và sinh học
B. Sinh học và vật lý
C. Sinh học và hóa học
D. Cơ học và hóa học

Câu 3. Trong thế giới vật chất quá trình phát triển của các sự vật và hiện tượng vận động theo xu hướng nào dưới đây
A. Vận động theo chiều hướng đi lên từ thấp đến cao
B. Vận động đi lên từ thấp đến cao và đơn giản, thẳng tắp
C. Vận động từ cái cũ đến cái mới
D. Vận động đi theo một đường thẳng tắp

Câu 4. Bạn A hỏi bạn B: "Hàng năm đến ngày giỗ của bà ngoại, gia đình mình thường làm mâm cơm để thắp hương bà. Mình không biết như thế có phải là duy tâm phản khoa học không?" Nếu là B, em sẽ trả lời A như thế nào?
A. Là hành động mang tính dị đoan
B. Là hành động mang tính siêu hình
C. Là hành động duy tâm phản khoa học vì nó có yếu tố tâm linh
D. Là việc làm thể hiện phong tục tốt đẹp của người Việt Nam

Câu 5. Trong triết học duy vật biện chứng, thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng
A. thống nhất hữu cơ với nhau
B. tách rời nhau
C. tồn tại bên nhau
D. bài trừ lẫn nhau

Câu 6. Yếu tố nào dưới đây thường là chỗ dựa về lý luận cho các lực lượng xã hội lỗi thời kìm hãm sự phát triển của xã hội ?
A. phương pháp luận biện chứng
B. phương pháp luận siêu hình
C. thế giới quan duy vật
D. thế giới quan duy tâm

Câu 7. Quan điểm nào sau đây thể hiện phương pháp luận biện chứng?
A. hạnh phúc là đấu tranh
B. cơ thể con người cũng giống như các bộ phận của một cỗ máy
C. con voi sừng sững như cái cột đình
D. phụ nữ luôn luôn kém thông minh hơn đàn ông

Câu 8. dấu hiệu cơ bản của phương pháp luận siêu hình trong triết học?
A. phủ nhận sự phát triển của sự vật hiện tượng
B. phủ nhận tính vô cùng, vô tận sự phát triển của sự vật, hiện tượng
C. phủ nhận mọi sự vận động phát triển của sự vật, hiện tượng
D. cho rằng lực lượng bên ngoài là nguồn gốc của sự phát triển sự vật, hiện tượng

Câu 9.sự biến đổi nào dưới đây được coi là sự phát triển?
A. sự biến đổi của sự vật sinh vật từ đơn báo đến đa bào
B. sự thoái hóa của một loài động vật theo thời gian
C. cây khô héo mục nát
D. nước đun nóng bốc thành hơi nước

Câu 10. quá trình phát triển của các sự vật,hiện tượng diễn ra một cách
A. quanh co phức tạp
B. đơn giản thẳng tắp
C. từ từ, thận trọng
D. không đồng đều

Chọn giúp em ạ><
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,484
301
Bình Phước
.
Câu 1. Nội dung nào dưới đây không thuộc kiến thức triết học
A. Thế giới tồn tại khách quan
B. Mọi sự vật, hiện tượng luôn luôn vận động
C.Giới tự nhiên là cái sẵn có
D. Kim loại có tính dẫn điện

Câu 2. Thực hiện phong trào xây dựng trường học xanh, bạn A đã xin phép và được bố mẹ đồng ý cho mang một gốc cây hồng trong vườn của gia đình mang đến trồng và chăm sóc tại bồn hoa của lớp. Nhờ có sự chăm sóc cẩn thận sau 2 tháng cây hồng đã phát triển mạnh và trổ rất nhiều hoa, bạn A được cô giáo chủ nhiệm và tập thể lớp trưởng tuyên dương. Xét về mặt triết học, những hình thức vận động nào đã được thực hiện trong đoạn trích trên?
A. Cơ học và sinh học
B. Sinh học và vật lý
C. Sinh học và hóa học
D. Cơ học và hóa học

Câu 3. Trong thế giới vật chất quá trình phát triển của các sự vật và hiện tượng vận động theo xu hướng nào dưới đây
A. Vận động theo chiều hướng đi lên từ thấp đến cao
B. Vận động đi lên từ thấp đến cao và đơn giản, thẳng tắp
C. Vận động từ cái cũ đến cái mới
D. Vận động đi theo một đường thẳng tắp

Câu 4. Bạn A hỏi bạn B: "Hàng năm đến ngày giỗ của bà ngoại, gia đình mình thường làm mâm cơm để thắp hương bà. Mình không biết như thế có phải là duy tâm phản khoa học không?" Nếu là B, em sẽ trả lời A như thế nào?
A. Là hành động mang tính dị đoan
B. Là hành động mang tính siêu hình
C. Là hành động duy tâm phản khoa học vì nó có yếu tố tâm linh
D. Là việc làm thể hiện phong tục tốt đẹp của người Việt Nam

Câu 5. Trong triết học duy vật biện chứng, thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng
A. thống nhất hữu cơ với nhau
B. tách rời nhau
C. tồn tại bên nhau
D. bài trừ lẫn nhau

Câu 6. Yếu tố nào dưới đây thường là chỗ dựa về lý luận cho các lực lượng xã hội lỗi thời kìm hãm sự phát triển của xã hội ?
A. phương pháp luận biện chứng
B. phương pháp luận siêu hình
C. thế giới quan duy vật
D. thế giới quan duy tâm

Câu 7. Quan điểm nào sau đây thể hiện phương pháp luận biện chứng?
A. hạnh phúc là đấu tranh
B. cơ thể con người cũng giống như các bộ phận của một cỗ máy
C. con voi sừng sững như cái cột đình
D. phụ nữ luôn luôn kém thông minh hơn đàn ông

Câu 8. dấu hiệu cơ bản của phương pháp luận siêu hình trong triết học?
A. phủ nhận sự phát triển của sự vật hiện tượng
B. phủ nhận tính vô cùng, vô tận sự phát triển của sự vật, hiện tượng
C. phủ nhận mọi sự vận động phát triển của sự vật, hiện tượng
D. cho rằng lực lượng bên ngoài là nguồn gốc của sự phát triển sự vật, hiện tượng

Câu 9.sự biến đổi nào dưới đây được coi là sự phát triển?
A. sự biến đổi của sự vật sinh vật từ đơn báo đến đa bào
B. sự thoái hóa của một loài động vật theo thời gian
C. cây khô héo mục nát
D. nước đun nóng bốc thành hơi nước

Câu 10. quá trình phát triển của các sự vật,hiện tượng diễn ra một cách
A. quanh co phức tạp
B. đơn giản thẳng tắp
C. từ từ, thận trọng
D. không đồng đều
 
  • Like
Reactions: Junery N
Top Bottom