Games: snake(trò chơi tiếng anh) [CLOSED]

Status
Không mở trả lời sau này.
H

huyentrang1801

want (muốn )**************************************
*************************************************O
 
H

huyentrang1801

Put(để)*************************************
********************************************W
 
V

vanlongtout

window (cửa sổ)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>L
 
H

huyentrang1801

think(suy nghĩ)**********************************
********************************************W
 
H

hongruby

------Environment---môi trường--------
-------------------------------------------------------->>> T
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom