[Game box Văn] Phát hiện và sửa lỗi.

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi mia_kul, 29 Tháng năm 2012.

Lượt xem: 13,043

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

 1. Mọi người tìm được khá nhiều lỗi rồi

  Nhưng hình như vẫn chưa hết thì phải

  Tiếp tục nha các bạn
  :khi (24):
   
 2. garadon

  garadon Guest

  Giậy~~~>Dậy
  lữa~~~>nữa
  tri~~~>chi
  giại~~~>dại
  lân~~~>lần
  nắm~~~>lắm
  dan~~~>gian
  chuân~~~>truân
  xau~~~>sau
  soa~~~xoa
  xức~~~>sức
  Nòng~~~>Lòng
  tưỡng~~~>tưởng
  Trân~~~>chân
  nghã~~~>ngã
  nên~~~>lên
  nại~~~>lại
  lày~~~>này
   
  Last edited by a moderator: 7 Tháng sáu 2012
 3. Giậy-Dậy
  lữa-nữa
  tri-chi
  AI - Ai
  lên - nên
  giại - dại
  lân - lần
  nắm - lắm
  dan - gian
  chuân - truân
  xau - sau
  giậy -
  dậy
  soa - xoa
  xức-sức
  Nòng-Lòng
  tưỡng-tưởng
  Trân-Chân
  nghã-ngã
  nên-lên
  nại-lại
  lày-này
  bày-bầy
   
 4. Đoạn thơ lần này không khó phải không nào

  Mọi người tìm được gần hết lỗi rồi. Chỉ còn mỗi một lỗi nữa thôi ;))
   
 5. Để mình hòan thành nó cho:

  Giậy-Dậy
  lữa-nữa
  tri-chi
  AI - Ai
  lên - nên
  giại - dại
  lân - lần
  nắm - lắm
  dan - gian
  chuân - truân
  xau - sau
  giậy -
  dậy
  soa - xoa
  xức-sức
  Nòng-Lòng
  ngèo - nghèo
  tưỡng-tưởng
  Trân-Chân
  nghã-ngã
  nên-lên
  nại-lại
  lày-này
  bày-bầy
   
  Last edited by a moderator: 8 Tháng sáu 2012
 6. mia_kul

  mia_kul Guest  Từ "bày" là đúng rồi bạn nhé :] "bầy" là từ địa phương, còn "bày" là từ phổ thông.

  Tiếp đoạn nữa nhé :]

  Ông lão ăn xin và cậu bé đều không có cũa cãi tiền bạc dì những cả hai đề kảm nhận đượch tình cảm mà người kia đã giành cho mình, đặc biệt nà tình cảm cụa cậu bé đối với ông láo ăn sin. Đối với một con nghười đã dà, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt dàn dụa, đôi mắt tái nhợt, áo qần tã tơi, cậu bé đã không hề tỏ ra khinh miệt, sa lánh hay có nhời lẽ thiếu lịch xự. Chái lại, cậu đã có thái độ và nhời lói rất mực kung kính, chân thành thể hiện xự tôn chọng và qan tâm của cậu bé đến người khác, giù họ ở hoàn cảnh bần cùng [...]


  -Trích bài tập Phương châm lịch sự [Để học tốt Văn 9]

   
 7. Ông lão ăn xin và cậu bé đều không có cũa cãi(1) tiền bạc dì những(2) cả hai đề kảm(3) nhận đượch(4) tình cảm mà người kia đã giành(5) cho mình, đặc biệt tình cảm cụa(6) cậu bé đối với ông láo(7) ăn sin(8). Đối với một con nghười(9) đã(10), đôi mắt đỏ hoe, nước mắt dàn dụa(11)đôi mắt tái nhợt, áo qần tã tơi(12), cậu bé đã không hề tỏ ra khinh miệt, sa (13)lánh hay có nhời(14) lẽ thiếu lịch xự(15). Chái(16) lại, cậu đã có thái độ và nhời lói (17)rất mực kung(18) kính, chân thành thể hiện xự(19) tôn chọng(20) qan(21) tâm của cậu bé đến người khác, giù (22)họ ở hoàn cảnh bần cùng [...]
  (1).cũa cãi ~>của cải
  (2).dì những~>gì nhưng
  (3).đề kảm~>đều cảm
  (4).đượch~>được
  (5).giành~>dành
  (6)cụa~>của
  (7).láo~>lão
  (8).sin~>xin
  (9).nghười~>người
  (10).dà~>già
  (11).dàn dụa~>giàn giụa
  (12).qân tã~>quầntả
  (13).sa~>xa
  (14).nhời~>lời
  (15).xự~>sự
  (16).chái~>trái
  (17).nhời lói~>lời nói
  (18).kung~>cung
  (19).xự~>sự
  (20).chọng~>trọng
  (21).qan~>quan
  (22).giù~>dù
   
  Last edited by a moderator: 10 Tháng sáu 2012
 8. yusama

  yusama Guest

  cũa cãi -> của cải
  dì -> gì
  những -> nhưng
  đề -> đều
  kảm -> cảm
  đượch -> được
  giành -> dành
  nà -> là
  cụa -> của
  láo -> lão
  sin -> xin
  nghười -> người
  dà -> già
  đôi mắt -> khuôn mặt <~ taz chả chắc :-"
  qần -> quần
  tã -> tả
  sa -> xa
  nhời -> lời
  xự -> sự
  chái -> trái
  nhời lói -> lời nói
  kung -> cung
  xự -> sự
  chọng -> trọng
  qan -> quan
  giù -> dù
  Thử chơi~
   
 9. cũa cãi -> của cải
  dì -> gì
  những -> nhưng
  đề -> đều
  kảm -> cảm
  đượch -> được
  giành -> dành
  nà -> là
  cụa -> của
  láo -> lão
  sin -> xin
  nghười -> người
  dà -> già
  mắt -> môi
  qần -> quần
  tã -> tả
  sa -> xa
  nhời -> lời
  xự -> sự
  chái -> trái
  nhời lói -> lời nói
  kung -> cung
  xự -> sự
  chọng -> trọng
  qan -> quan
  giù -> dù
   
 10. mia_kul

  mia_kul Guest


  Bạn này tl đúng nhất nhé : )

  Từ giành và dành có nghĩa hoàn toàn khác nhau.
  "Giành" [giành giật, tran giành]
  "Dành" [để dành, dành phần]
  Chú ý nhé!

  @thaonguyen: Em post tiếp đoạn khác nhé.
   
 11. Tèn ten... :khi (4)::khi (4):

  Và đây sẽ là đoạn văn kì này

  Cố gắng tìm nhiều lỗi nha mọi người :khi (24):
   
 12. Cứ xáu năm mới nại có một năm đặt biệc như năm 2009.Đóvì cả năm âm lịch và năm dương lịch đều nhuận.Năm dương lịch nhuận năm tháng 2 có 30 ngày.Còn năm âm lịch nhuận là năm có hai tháng âm lịch.Tại sao lại có năm nhuận?Để tớ dải thích cho nhé.Như chúng ta đã biết,Trái Đất quai một vòng sung quanh mặt trời hết 365 ngày và 4 giờ .Nhưng mà lịch chúng ta thường rùng nại trỉ chòn 365 ngày.Như vậy một năm thừa da 4 giờ và cứ xáu năm nại thừa ra 24 giờ,tức là một ngày.Trính vì thế lên cứ xáu năm người ta lại bổ xung ngày thừa đó vào tháng 2 nàm cho có 30 ngày,trứ không phải là ngày 29 như thường nệ.

  Năm âm nịch củng tương tự như vậy.Mỗi tháng âm nịch thường có 30 ngày lên mỗi năm có 360 ngày,bị thiếu 5 ngày xo với năm dương lịch.Do vậy cứu năm người ta nại bỏ xung thêm 30 ngày,tức là một tháng.


  1.xáu~>sáu
  2.nại~>lại
  3.đặt~>đặc
  4.nà~>là
  5.nà~>là
  6.dải~>giải
  7.quai~>quay
  8.sung~>xung
  9.rùng nại trỉ chòn~>dừng lại chỉ tròn
  10.da~>ra
  11.xáu~>sáu
  12.nại~>lại
  13.Trính~>Chính
  14.lên~>nên
  15.xáu~>sáu
  16.nàm~>làm
  17.ló~>nó
  18.trứ~>chứ
  19.nệ~>lệ
  20.nịch củng~>lịch cũng
  21.lên~>nên
  22.nịch~>lịch
  23.xo~>so
  24.xáu~>sáu
  25.nại~>lại
  26.bỏ~>bổ
   
  Last edited by a moderator: 16 Tháng sáu 2012
 13. Cứ xáu năm mới nại có một năm đặt biệc như năm 2009. Đó vì cả năm âm lịch và năm dương lịch đều nhuận. Năm dương lịch nhuận năm mà Tháng 2 có 30 ngày. Còn năm âm lịch nhuận là năm có hai tháng 2 âm lịch. Tại xao lại có năm nhuận? Để tớ dải thích cho nhé. Như chúng ta đã biết, Trái Đất quai một vòng sung quanh Mặt Trời hết 365 ngày và 4 giờ. Nhưng mà lịch chúng ta thường rùng nại trỉ có chòn 365 ngày. Như vậy một năm thừa da 4 giờ và cứ xáu năm nại thừa ra 24 giờ, tức là một ngày. Trính vì thế lên cứ xáu năm người ta lại bổ xung ngày thừa đó vào tháng 2, nàm cho ló có 30 ngày, trứ không phải là 29 ngày như thường nệ.

  Năm âm nịch củng tương tự như vậy. Mỗi tháng âm nịch thường có 30 ngày lên mỗi năm chỉ có 360 ngày, bị thiếu 5 ngày xo với năm dương lịch. Do vậy cứ xáu năm người ta nại bỏ xung thêm 30 ngày, tức là một tháng.


  Thứ tự chỉnh sửa các từ bị sai chính tả là.

  lại/ đặc biệt/ là/ là/ sao/ giải/ quay/ xung/ dừng lại chỉ/ tròn/ ra/ sáu/ lại/ Chính/ nên/ sáu/ sung/ làm/ nó/ chứ/ lệ/ lịch/ cũng/ lịch/ nên/ so/ sáu/ lại bổ sung.
   
 14. xáu --> sáu
  nại --> lại
  đặt biệc --> đặc biệt
  nà --> là
  nà --> là
  xao --> sao
  dải --> giải
  quai --> quay
  sung --> xung
  rùng --> dùng
  nại --> lại
  trỉ --> chỉ
  chòn --> tròn
  da --> ra
  xáu --> sáu
  nại --> lại
  Trính --> Chính
  xáu -- sáu
  xung --> sung
  nàm --> làm
  ló --> nó
  trứ --> chứ
  nệ --> lệ
  nịch --> lịch
  củng --> cũng
  nịch --> lịch
  lên --> nên
  xo --> so
  xáu --> sáu
  nại --> lại
  bỏ xung --> bổ sung
   
 15. mia_kul

  mia_kul Guest

  Uocmovahoaibao đúng rồi nhá.

  Một đoạn khác:

  Khoai lang đất cát mẹ giỡ ở duộng về, vỏ còn tươi, nhiều lước, nhiều bột, nhạt, lướng trưa ngon. Mẹ nọc những cũ nành nặn, lẩy mình, đẹp mã nau cho xạch dồi sếp vào gầm dường, nơi ánh nắng không tới đượch. Không thễ vội vàng mà hỏng việc. Xự thơm tho phải có thời dan tác thành, phải tích đọng từng tí một. Qá chình làm mật cũa khoai cũng thế. Nó như không có chiện dì. Vậy mà đang âm thầm diễn da một cuộc hóa sác kì diệu, tinh diệu chong ruột củ khoai. Một xáng sớm lào đó bất ngờ nhìn vào gầm dường, thấy qấn qít những mầm khoai màu tím phớt, ý như một thứ tờ hồng. Sờ vào củ khoai thấy hơi heo héo. Ngần ấy thời dan ầm thầm vật vã, cũ khoai củng như mệt lả[...]

  Mạnh Hoài Nam
   
 16. duộng --> ruộng
  lước --> nước
  lướng --> nướng
  trưa --> chưa
  nọc --> lọc
  cũ --> củ
  nành nặn --> lành lặn
  nau --> lau
  xạch --> sạch
  dồi --> rồi
  sếp --> xếp
  dường --> giường
  đượch --> được
  thễ --> thể
  Xự --> Sự
  dan --> gian
  Qá chình --> Quá trình
  cũa --> của
  chiện --> chuyện
  dì --> gì
  da --> ra
  sác --> các
  chong --> trong
  xáng --> sáng
  lào --> nào
  dường --> giường
  qấn qít --> quấn quýt
  ý --> y
  tờ --> tơ
  dan --> gian
  cũ --> củ
  củng --> cũng
   
 17. mia_kul

  mia_kul Guest

  Vẫn còn thiếu : ) .
   
 18. thaisang_94

  thaisang_94 Guest

  duộng --> ruộng
  lước --> nước
  lướng --> nướng
  trưa --> chưa
  nọc --> lọc
  cũ --> củ
  nành nặn --> lành lặn
  nau --> lau
  xạch --> sạch
  dồi --> rồi
  sếp --> xếp
  dường --> giường
  đượch --> được
  thễ --> thể
  Xự --> Sự
  dan --> gian
  Qá chình --> Quá trình
  cũa --> của
  chiện --> chuyện
  dì --> gì
  da --> ra
  sác --> các
  chong --> trong
  xáng --> sáng
  lào --> nào
  dường --> giường
  qấn qít --> quấn quýt
  ý --> y
  tờ --> tơ
  dan --> gian
  ầm --->âm
  cũ --> củ
  củng --> cũng
   
 19. mia_kul

  mia_kul Guest

  Vẫn chưa đủ ạ : ). Khá lâu rồi, nên công bố đáp án nhé!
  @Thaonguyen: Em post tiếp giúp chị nhé!
   
 20. :khi (188): Đây sẽ là đoạn văn kỳ này

  ps: Các bạn chú ý ngoài lỗi vè chính tả còn cần tìm cả lỗi sai về ý nghĩa nữa nha. :khi (189):
   
  Last edited by a moderator: 30 Tháng sáu 2012
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->