[Francais] Cách chia động từ tiếng Pháp

M

maiphuong_1997

Last edited by a moderator:
L

luckystar_lthh

cac ban oj chj? dum` minh cach chia dong tu tieng phap dj
thank you so much(mjnh moi hoc tieng phap nen hok bjt' thanks tieng phap):confused:

động từ tiếng Pháp chia làm 3 nhóm: động từ nhóm 1: những động từ kết thúc bằng đuôi -er, nhóm 2: động từ kết thúc bằng đuôi - ir, động từ nhóm 3 là động từ bất quy tắc.
1. chia động từ ở thì hiện tại:
chia theo 6 ngôi:
je
tu
il / elle
nous
vous
ils / elles
động từ nhóm 1: bỏ đuôi -er còn gốc động từ, từ gốc động từ thêm các đuôi phù hợp lần lượt với 6 ngôi nêu ở trên là: e, es, e, ons, ez, ent
động từ nhóm 2: bỏ đuôi -ir còn gốc động từ, gốc động từ thêm các đuôi lần lượt với 6 ngôi trên là: s, s, t, issons, issez, issent
động từ nhóm 3: là động từ bất quy tắc, học động từ nào thì nhớ động từ ấy thôi :d

ví dụ: động từ nhóm 1; parler, chia lần lượt ở các ngôi là:
je parle
tu parles
il / elle parle
nous parlons
vous parlez
ils / elles parlent

động từ nhóm 2: finir
je finis
tu finis
il / elle finit
nous finissons
vous finissez
ils / elles finissent

động từ nhóm 3: bất quy tắc, ví dụ:
vouloir
je veux
tu veux
il / elle veut
nous voulons
vous voulez
ils / elles veulent

tuy nhiên, nhóm1 cũng có khá nhiều trường hợp ngoại lệ, sau này trong quá trình học thầy cô sẽ lưu ý bạn sau. mình cũng mới học tiếng Pháp đc 1 năm, tuy nhiên về phần chia động từ ở các thì như hiện tại, tương lai, quá khứ hoàn thành, quá khứ chưa hoàn thành, thức điều kiện, mệnh lệnh thức... thì mình có thể chia sẻ cùng bạn. Hiện giờ mình đang bận ôn thi cuối kỳ nên tạm thời mới post cách chia động từ ở thì hiện tại, thi xong mình sẽ post tiếp.
tiếng Pháp khá thú vị nhưng ngữ pháp của nó thì rắc rối, hjx, sau 1 năm học tiếng Pháp mình cũng bắt đầu thấy nản khi nó có quá nhiều thì, quá nhiều thứ bất quy tắc :D

2. Cách chia động từ ở thì quá khứ chưa hoàn thành ( imparfait)
chia động từ theo ngôi nous ở thì hiện tại, sau đó bỏ đuôi ons được gốc động từ. từ gốc động từ này thêm các đuôi phù hợp lần lượt với 6 ngôi là: ais, ais, ait, ions, iez, aient
ví dụ: sortir
chia ngôi nous ở thì hiện tại là sortons, bỏ đuôi ons ta đc gốc "sort-", thêm các đuôi phù hợp ta đc:
je sortais
tu sortais
Il / elle sortait
nous sortions
vous sortiez
ils / elles sortaient

* être bất quy tắc ở imparfait
j'étais
tu étais
il/elle était
nous étions
vous étiez
ils/elles étaient

3. Chia động từ ở thì tương lai (le futur)
động từ nhóm 1: giữ nguyên động từ nguyên mẫu làm gốc, sau đó thêm các đuôi phù hợp: ai, as, a, ons, ez, ont
động từ nhóm 2: giữ nguyên động từ nguyên mẫu làm gốc rồi thêm các đuôi phù hợp.
những động từ nhóm 3 tận cùng bằng -ir thì cũng giữ nguyên động từ nguyên mẫu làm gốc. ví dụ như: servir, sortir, partir, mentir, sentir...
những động từ nhóm 3 kết thúc bằng -re như prendre, lire, dire... thì bỏ e còn gốc động từ.
những động từ nhóm 3 khác thì bất quy tắc, phải học thuộc

ví dụ: nhóm 1: parler
je parlerai
tu parleras
il parlera
nous parlerons
vous parlerez
ils parleront

nhóm 2: finir
je finirai
tu finiras
il finira
nous finirons
vous finirez
ils finiront

nhóm 3: avoir
je aurai
tu auras
il aura
nous aurons
vous aurez
ils auront
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Ayame Kurenai
P

phuphu123

Bạn có thể vào đây tham khảo
nhớ xem các phần sửa lun
vì mình cũng post sai để trifo sửa :p
Lần sau nhớ lục lội trong diễn đàn hẳn lập hẳn 1 topic
 
Last edited by a moderator:
P

p_trk

écrivez une question puor chaque réponse :
a : Non, je ne travaille pas mercredi après-midi
b, oui, j'habite a Lyon
c, le cours de musique commence a 14 heures
câu 2: viết phủ định của những câu sau :
a, nathaline est guitariste ?
b, valeri cheche un comedien blond ?
c, olivier a 21 ans?
 
T

trifolium

écrivez une question puor chaque réponse :
a : Non, je ne travaille pas mercredi après-midi
b, oui, j'habite a Lyon
c, le cours de musique commence a 14 heures
câu 2: viết phủ định của những câu sau :
a, nathaline est guitariste ?
b, valeri cheche un comedien blond ?
c, olivier a 21 ans?

a- Est-ce que tu travailles mercredi après-midi ?
b- Est-ce que tu à Lyon?
c- Est-ce que le cours de musique commence a 14 heures ?

a-Non, Nathaline n'est pas guitariste
b-Non, Valeri ne cherche pas un comedien blond
c-Non, Olivier n'a pas 21 ans
 
C

cubi6dovt45678

động từ tiếng Pháp chia làm 3 nhóm: động từ nhóm 1: những động từ kết thúc bằng đuôi -er, nhóm 2: động từ kết thúc bằng đuôi - ir, động từ nhóm 3 là động từ bất quy tắc.
1. chia động từ ở thì hiện tại:
chia theo 6 ngôi:
je
tu
il / elle
nous
vous
ils / elles
động từ nhóm 1: bỏ đuôi -er còn gốc động từ, từ gốc động từ thêm các đuôi phù hợp lần lượt với 6 ngôi nêu ở trên là: e, es, e, ons, ez, ent
động từ nhóm 2: bỏ đuôi -ir còn gốc động từ, gốc động từ thêm các đuôi lần lượt với 6 ngôi trên là: s, s, t, issons, issez, issent
động từ nhóm 3: là động từ bất quy tắc, học động từ nào thì nhớ động từ ấy thôi :d

ví dụ: động từ nhóm 1; parler, chia lần lượt ở các ngôi là:
je parle
tu parles
il / elle parle
nous parlons
vous parlez
ils / elles parlent

động từ nhóm 2: finir
je finis
tu finis
il / elle finit
nous finissons
vous finissez
ils / elles finissent

động từ nhóm 3: bất quy tắc, ví dụ:
vouloir
je veux
tu veux
il / elle veut
nous voulons
vous voulez
ils / elles veulent

tuy nhiên, nhóm1 cũng có khá nhiều trường hợp ngoại lệ, sau này trong quá trình học thầy cô sẽ lưu ý bạn sau. mình cũng mới học tiếng Pháp đc 1 năm, tuy nhiên về phần chia động từ ở các thì như hiện tại, tương lai, quá khứ hoàn thành, quá khứ chưa hoàn thành, thức điều kiện, mệnh lệnh thức... thì mình có thể chia sẻ cùng bạn. Hiện giờ mình đang bận ôn thi cuối kỳ nên tạm thời mới post cách chia động từ ở thì hiện tại, thi xong mình sẽ post tiếp.
tiếng Pháp khá thú vị nhưng ngữ pháp của nó thì rắc rối, hjx, sau 1 năm học tiếng Pháp mình cũng bắt đầu thấy nản khi nó có quá nhiều thì, quá nhiều thứ bất quy tắc :D

2. Cách chia động từ ở thì quá khứ chưa hoàn thành ( imparfait)
chia động từ theo ngôi nous ở thì hiện tại, sau đó bỏ đuôi ons được gốc động từ. từ gốc động từ này thêm các đuôi phù hợp lần lượt với 6 ngôi là: ais, ais, ait, ions, iez, aient
ví dụ: sortir
chia ngôi nous ở thì hiện tại là sortons, bỏ đuôi ons ta đc gốc "sort-", thêm các đuôi phù hợp ta đc:
je sortais
tu sortais
Il / elle sortait
nous sortions
vous sortiez
ils / elles sortaient

* être bất quy tắc ở imparfait
j'étais
tu étais
il/elle était
nous étions
vous étiez
ils/elles étaient

3. Chia động từ ở thì tương lai (le futur)
động từ nhóm 1: giữ nguyên động từ nguyên mẫu làm gốc, sau đó thêm các đuôi phù hợp: ai, as, a, ons, ez, ont
động từ nhóm 2: giữ nguyên động từ nguyên mẫu làm gốc rồi thêm các đuôi phù hợp.
những động từ nhóm 3 tận cùng bằng -ir thì cũng giữ nguyên động từ nguyên mẫu làm gốc. ví dụ như: servir, sortir, partir, mentir, sentir...
những động từ nhóm 3 kết thúc bằng -re như prendre, lire, dire... thì bỏ e còn gốc động từ.
những động từ nhóm 3 khác thì bất quy tắc, phải học thuộc

ví dụ: nhóm 1: parler
je parlerai
tu parleras
il parlera
nous parlerons
vous parlerez
ils parleront

nhóm 2: finir
je finirai
tu finiras
il finira
nous finirons
vous finirez
ils finiront

nhóm 3: avoir
je aurai
tu auras
il aura
nous aurons
vous aurez
ils auront

ớ bạn ơi sao lại là thì QUÁ KHỨ CHƯA HOÀN THÀNH , tớ tưởng là QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN chứ
 
Top Bottom