English THCS Fill in the blanks with and or so, because, therefore, however, although, inspire of.

KhanhHuyen2006

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng tư 2022
349
271
51
13
Hà Nam
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

I. Fill in the blanks with and, or, but, or so, because, therefore, however,
although, inspite of
1. you can sing a song ____you can tell a funny story
2. We’ve tried hard,____ we never successed
3. She pick up her bag _____ hurried ran towards the bus getting into the
station.
4. we’ve planned for a picnic ____ the rain let us down
5. Bring an umbrella with you,____ you ‘ll get wet
6. the weather was terrible,____ they canceled the flight.
7. The house was on fire,_____ they managed to save it.
8. Open the door _____ let it some fresh air.
9. I like drawing,______ my sister has given me a box of color pencils.
10.I often tell my little brother a story,_____ not a long one, so that he get
to sleep.
11. Sinh decided to leave school ____ I advised him not to do so
12._____ feeling rather ill, he didn’t wear any warm clothes to school.

13.People still smoke _____ knowing the dangers.
14.He managed to go to school _____ his right leg is injured.
15.He bought the pen _____ its high price.
16. _____ my father is up to neck at work, he always spends some time
talking to me every day.
17. Polly's watch was broken.........she borrowed mine.
18. My family went to Africa.........we wanted to study the wild animals.
19. Melissa tried to read the book.........she couldn't understand it.
20. She isn't English. ........., she speaks English perfectly.
21. They went to town.........bought a lot of clothes.
22. The road was under water. ........., the police closed it to traffic.
23. the air is polluted.........there is too much traffic.
24. I haven't got a car.........I've got a motorbike.
25. Which color do you want - red, green, yellow, .........blue?
26. She is working late next Friday......... she can't come to the party. Dạ hơi nhiều nhưng anh chị có thể giải thích giúp em tại sao lại chọn đáp án đó được không ạ? Tại em thấy có một số câu khi mình sử dụng các liên từ khác nhau mà vẫn có nghĩa giống nhau nên lại không biết nên chọn từ nào ý ạ.^^
 
  • Love
Reactions: ng.htrang2004

ng.htrang2004

Mod Anh
Cu li diễn đàn
9 Tháng chín 2017
5,698
1
9,662
899
17
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
1. you can sing a song ____you can tell a funny story
or

2. We’ve tried hard,____ we never successed
but

3. She pick up her bag _____ hurried ran towards the bus getting into the station.
and

4. we’ve planned for a picnic ____ the rain let us down
but

5. Bring an umbrella with you,____ you ‘ll get wet
or

6. the weather was terrible,____ they canceled the flight.
so

7. The house was on fire,_____ they managed to save it.
but

8. Open the door _____ let it some fresh air.
and

9. I like drawing,______ my sister has given me a box of color pencils.
so

10. I often tell my little brother a story, ... not a long one, so that he get to sleep.
however

But: Nối 2 mệnh đề trái ngược nhau
Or: Nối 2 mệnh đề mang tính lựa chọn 1 trong 2
And: Nối 2 mệnh đề/ cụm từ có cùng chức năng
So: Do đó -> Nối 2 mệnh đề mang tính nguyên nhân - kết quả
 
  • Love
Reactions: KhanhHuyen2006

Nguyễn Thị Ngọc Bảo

TMod tiếng Anh | CN CLB Địa Lí
Cu li diễn đàn
28 Tháng tám 2017
2,915
1
4,407
559
18
Nghệ An
Nghệ An
๖ۣۜɮօռìǟƈɛ❦
I. Fill in the blanks with and, or, but, or so, because, therefore, however,
although, inspite of
1. you can sing a song ____you can tell a funny story
2. We’ve tried hard,____ we never successed
3. She pick up her bag _____ hurried ran towards the bus getting into the
station.
4. we’ve planned for a picnic ____ the rain let us down
5. Bring an umbrella with you,____ you ‘ll get wet
6. the weather was terrible,____ they canceled the flight.
7. The house was on fire,_____ they managed to save it.
8. Open the door _____ let it some fresh air.
9. I like drawing,______ my sister has given me a box of color pencils.
10.I often tell my little brother a story,_____ not a long one, so that he get
to sleep.
11. Sinh decided to leave school ____ I advised him not to do so
12._____ feeling rather ill, he didn’t wear any warm clothes to school.

13.People still smoke _____ knowing the dangers.
14.He managed to go to school _____ his right leg is injured.
15.He bought the pen _____ its high price.
16. _____ my father is up to neck at work, he always spends some time
talking to me every day.
17. Polly's watch was broken.........she borrowed mine.
18. My family went to Africa.........we wanted to study the wild animals.
19. Melissa tried to read the book.........she couldn't understand it.
20. She isn't English. ........., she speaks English perfectly.
21. They went to town.........bought a lot of clothes.
22. The road was under water. ........., the police closed it to traffic.
23. the air is polluted.........there is too much traffic.
24. I haven't got a car.........I've got a motorbike.
25. Which color do you want - red, green, yellow, .........blue?
26. She is working late next Friday......... she can't come to the party. Dạ hơi nhiều nhưng anh chị có thể giải thích giúp em tại sao lại chọn đáp án đó được không ạ? Tại em thấy có một số câu khi mình sử dụng các liên từ khác nhau mà vẫn có nghĩa giống nhau nên lại không biết nên chọn từ nào ý ạ.^^
KhanhHuyen2006Bạn có thể tham khảo Liên từ nha.
11. Sinh decided to leave school __but__ I advised him not to do so
12.__In spite of___ feeling rather ill, he didn’t wear any warm clothes to school.
13.People still smoke ____in spite of _ knowing the dangers.
14.He managed to go to school __although___ his right leg is injured.
15.He bought the pen _inspite of____ its high price.
16. ___Although__ my father is up to neck at work, he always spends some time talking to me every day.
17. Polly's watch was broken...so......she borrowed mine.
18. My family went to Africa...because......we wanted to study the wild animals.
19. Melissa tried to read the book...although......she couldn't understand it.
Although + S +V, ....: Mặc dù
In spite of + N/V-ing: Mặc dù
But: Nhưng
So: Vì vậy
Because: Bởi vì
Chúc bạn học tốt!
 
  • Love
Reactions: KhanhHuyen2006
Top Bottom