Ngoại ngữ exercises

Bong Bóng Xà Phòng

Cựu Mod Hóa|Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
18 Tháng mười hai 2017
3,707
8,659
834
Hưng Yên
Nope
1.he gets up at 6 0'clock in the morning.
2.do->does
3.He rides to school at 6.30 every day
4.He studys Civic education at 7.15 on monday
5.He has physics class on Tuesday and....
6.He has lunch at home with his family
7.He usually whatches TV after dinner
8.Lan and I sometimes visit our old teachers
9.Yesterday,my mother bought for me a new shirt.
10.They are students at Tran Phu high school.
 
Last edited:

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,245
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
 1. He gets up at 6 o'clock in the morning
 2. He does morning exercises before eating breakfast . (ADJ + V_ing )
 3. He rides (his bike ) to school at 6.30 every day
 4. He studies Civic education at 7.15 on monday
 5. He has physics class on Tuesday and Thursday
 6. He has lunch at home with his family
 7. He usually watches television after dinner
 8. Lan and I sometimes visit our old teachers
 9. Yesterday,my mother bought a new shirt for me
 10. They are students at Tran Phu High School
  Không chỉ cái này đổi đâu :D
  Yesterday,my mother bought for my a new shirt.
  Oh ! " For me " not " For my " :)
 

mỳ gói

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
28 Tháng mười 2017
3,580
6,003
694
Tuyên Quang
THPT NTT
 1. He gets up at 6 o'clock in the morning
 2. He does morning exercises before eating breakfast . (ADJ + V_ing )
 3. He rides (his bike ) to school at 6.30 every day
 4. He studies Civic education at 7.15 on monday
 5. He has physics class on Tuesday and Thursday
 6. He has lunch at home with his family
 7. He usually watches television after dinner
 8. Lan and I sometimes visit our old teachers
 9. Yesterday,my mother bought a new shirt for me
 10. They are students at Tran Phu High School

  Không chỉ cái này đổi đâu :D

  Oh ! " For me " not " For my " :)
ADJ + V_ing?????????? là sao ?
câu 2 với câu 7 khá giống ở phần trạng ngữ nhưng .............???????????
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,054
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
ADJ + V_ing?????????? là sao ?
câu 2 với câu 7 khá giống ở phần trạng ngữ nhưng .............???????????
He does morning exercises before eating breakfast . (ADJ + V_ing )
A ha trạng ngữ giống nhau nhưng câu không giống đâu !
Ý em là sau Tính từ là Động từ V_ing đó :D
Cái này là giới từ nhé!
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,054
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
Top Bottom