Địa 12 [Event: Xuân về muôn nơi] Nơi thi đấu vòng 1

T

traphuong0602

nhom4
không quét nhà mùng 1, xin lửa, không ăn cá mè trứng vịt lộn
...................................... ...................................................
 
S

sasani

nhóm 1
Đáp án:

+ Thức ăn:
. Bắc chưng
.Nam banh tet
+ Hoa:
Bắc: đào
Nam: maihttp://hn.nhac.vui.vn/tet-nguyen-dan-vmusic-m199258c3p6594a48303.html
 
H

hochoidieuhay

Đội 8
Đáp án: tết miền bắc có hoa đào và bánh chưng, miền nam có hoa mai và bánh tét
------------------------------------------------------------------------------------
 
Z

zezo_flyer

nhóm 7 câu 17
đáp án: tết miền bắc có đào, miền nam có mai, miền bắc bánh chưng miền nam bánh tét
================================================== =
 
T

traphuong0602

nhom4
Câu 17:
miền nam hoa mai, miền bắc hoa đào, miền nam bánh tét, miền bắc bánh chưng bánh dày
................................................................... ............................................................
 
T

traphuong0602

nhom4

miền nam hoa mai, miền bắc hoa đào, miền nam bánh tét, miền bắc bánh chưng bánh dày
................................................................... ............................................................
 
P

parkjiyeon1999

Nhóm 4:............................
miền nam hoa mai, miền bắc hoa đào, miền nam bánh tét, miền bắc bánh chưng bánh dày
............
 
S

sasani

nhóm 1
Đáp án:


18. Hoàn thành câu sau: “ Thịt mỡ, dưa hành ,câu đối đỏ/ Cây nêu, tràng pháo bánh chưng xanh”

..........................................:x:x:x:x:x :p:p:p:p
 
Z

zezo_flyer

nhóm 7 câu 18
đáp án:Thịt mỡ, dưa hành câu đối đỏ. Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh
==================================================
 
T

traphuong0602

nhóm 4
17
miền bắc bánh chưng, miền nam bánh tét
............................................................................
 
W

woonopro

câu 18
nhóm 9
đáp án thịt mở dưa hành câu đối đỏ cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh
.............................................
 
Last edited by a moderator:
H

hochoidieuhay

Đội 8
Đáp án: thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh
----------------------------------------------------------------------------------
 
T

traphuong0602

nhóm 4
18
Thịt mỡ, dưa hành câu đối đỏ. Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh
__________________
 
D

datiniai

....................................................................._____
 
Last edited by a moderator:
P

parkjiyeon1999

Nhóm 4..............


Thịt mỡ, dưa hành câu đối đỏ. Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh
 
D

depvazoi

Ôi nhanh thật, thoáng cái đã qua câu 19, cố gắng tận dụng 2 câu cuối này nào.

Câu 19:
Loại cây đặc trưng cho ngày tết, không hoa không trái?
 
H

hochoidieuhay

đội 8
Đáp án: cây nêu
---------------------------------------------------------------------------
 
W

woonopro

Câu 19
nhóm 9
Đáp án: cây nêu
......................................................................
 
Top Bottom