Toán 9 Đường tròn

xuanthuanquangdong@gmail.com

Học sinh
Thành viên
26 Tháng tám 2017
62
13
26
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 4 (3,5 điểm). Cho tam giác nhọn ABC (AB<AC) nội tiếp đường tròn tâm O. Đường phân giác của góc BAC cắt BC tại D, cắt đường tròn (O) tại E. Gọi M là giao điểm của ABCE. Tiếp tuyến tại C của đường tròn (O) cắt AD tại N và tiếp tuyến tại E của đường tròn (O) cắt CN tại F.

a) Chứng minh tứ giác MACN nội tiếp được trong một đường tròn.
b) Gọi K là điểm trên cạnh AC sao cho AB = AK. Chứng minh [tex]AO\perp DK[/tex]
c) Chứng minh rằng [tex]\frac{1}{CF}=\frac{1}{CN}+\frac{1}{CD}[/tex]
 
Top Bottom