Toán 12 Đường tròn 0xy

M

mei_mei

M(o,m) -> vecto MI= (4,-m) ->ptrinh AB qua E là 4(x-4)-m(y-1)=0
A thuộc đường tròn và A thuộc AB nên có hệ. Giải hệ ra một ptrinh bâc 2 ẩn m. tìm điều kiện để ptrinh có 2 nghiệm phân biệt
 
M

metou3

tui nghĩ cách này không hợp lí. bởi vì nếu giải ra sẽ có nhìu giá trị của M. tui nghĩ chỉ có 1 giá trị duy nhất thui. kẻ ra thì bít.

nghĩ hộ cái . thank u so so much!!
 
V

vodichhocmai

:D
hệ toạ độ 0xy:
Cho đường tròn (C): (x-4)^2+y^2=4
điểm E(4;1). Tìm điểm M thuoc Oy sao cho:

Từ M nằm ngoài đường tròn kẻ tiếp tuyến MA , MB tới (C) sao cho AB qua E.Cac bac' giúp em với!!


[TEX]\red x^2+y^2-8x+12=0[/TEX]
Gọi [TEX]A(x_a;y_a)\ \ B(x_B;y_B)[/TEX]

Phương trình tiếp tuyến tại [TEX]A[/TEX]

[TEX]x.x_a+yy_a-4(x+x_a)+12=0[/TEX]

Phương trình tiếp tuyến tại [TEX]B[/TEX]

[TEX]x.x_b+yy_b-4(x+x_b)+12=0[/TEX]

Cả hai em cùng qua [TEX]M(0;c)[/TEX] hay

[TEX]\left{cy_a-4(0+x_a)+12=0\\cy_a-4(0+x_b)+12=0 [/TEX]

Vậy đường thẳng [TEX]AB[/TEX] là :

[TEX](d_{tt})\ \ cy-4x+12=0[/TEX]

Mà ta có [TEX]E\in (d_{tt})\Rightarrow c-16+12=0\Rightarrow c=4[/TEX]

Vậy [TEX]M(0;4)[/TEX]

Note: giải rồi :D
 
M

metou3

Phương trình tiếp tuyến tại A

x.x_a+yy_a-4(x+x_a)+12=0

Phương trình tiếp tuyến tại B

x.x_b+yy_b-4(x+x_b)+12=0


cái đoạn này chẳng hiểu mô tê gì hết. giải thích hộ với!!!!!!
 
M

metou3

haha thank u bác vodichhocmai................................................................................
 
V

vodichhocmai

Phương trình tiếp tuyến tại A

x.x_a+yy_a-4(x+x_a)+12=0

Phương trình tiếp tuyến tại B

x.x_b+yy_b-4(x+x_b)+12=0

cái đoạn này chẳng hiểu mô tê gì hết. giải thích hộ với!!!!!!

Tiếp tuyến tại 1 điểm trên đường tròn[TEX] ( & \ \ Conic)[/TEX] ta dùng công thức phân đôi toạ độ

[TEX]\left{x^2=x.x_0\\y^2=y.y_0\\2x=x+x_0\\2y=y+y_0[/TEX]
 
V

vuthanhcbok

nói rõ được không, cái này hình như không có trong chương trình SGK thì phải, thanks
 
H

heocoipro

PP fân đôi toạ độ:
1. Đường tròn:
.x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0 \Rightarrow pt tt tại tiếp điểm M(x1,y1) là :
xx1 + yy1 - a(x+x1) - b(y+y1) + c = 0.
.(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2 \Rightarrow pt tt tại tiếp điểm M(x1,y1) là:
(x-a)(x1-a) + (y-b)(y1-b) = R^2.
2. Elip: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1
\Rightarrow pt tt tại tiếp điểm M(x1,y1) là:
xx1/a^2 + yy1/b^2 = 1.
Tương tự vs hypebol và parabol.
(bạn nào sửa đc thì sửa giùm cái nha :D )
 
Top Bottom