Toán 8 Đường phân giác của góc D đi qua trung điểm của cạnh AB

blacky2001

Học sinh
Thành viên
19 Tháng một 2019
29
5
31
18
TP Hồ Chí Minh
pbc

7 1 2 5

Cựu TMod Toán
Thành viên
19 Tháng một 2019
6,871
11,476
1,141
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
a) vì AB // CD
=> ^AID = ^IDC
mà ^IDC = ^ADI
=> ^AID = ^ADI
=> AI = AD
mà AI = BI = 1/2AB
=> 2AD = AB
b)gọi M là trung điểm của DC
=> MD = 1/2CD = AD
=> tam giác ADM cân tại D
mà ^ADM = 60 độ
=> tam giác ADC đều
=> MA = MD = MC
=> tam giác ADC có trung tuyến AM ứng cạnh CD = 1/2 cạnh CD
=> tam giác ACD vuông tại A
=> AC vuông góc với AD
 
Top Bottom