Sử 9 Đường lối kháng chến

NGÔ TRÍ TIẾN - ĐÓM

Học sinh chăm học
Thành viên
7 Tháng chín 2020
693
1,043
146
Nghệ An
A3K101 THPT HUỲNH THÚC KHÁNG

Võ Nguyễn Thu Uyên

Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Cu li diễn đàn
20 Tháng ba 2017
4,121
12,581
991
19
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Hãy phân tích đường lối kháng chiến của là "Toàn dân, toàn diện","Tự lực cánh sinh" trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp
Các bạn giúp mình bài này gấp nhé, mình cảm ơn
  • Kháng chiến toàn dân: Tất cả mọi người dân đều tham gia kháng chiến, mỗi người dân là 1 chiến sĩ, chiến đấu với mọi vũ khí trong tay, chủ yếu là lực lượng của ba thứ quân (bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và quân du kích)
  • Kháng chiến toàn diện: diễn ra trên mọi mặt trận: quân sự, kinh tế, văn hóa, ngoại giao (chủ yếu trên mặt trận quân sự)
  • trường kì kháng chiến: Kháng chiến lâu dài, vừa đánh vừa xây dựng, chuẩn bị lực lượng
  • tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế: dựa vào sức người, sức của của nhân dân ta, không ỷ lại vào bên ngoài nhưng vẫn tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế
 
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~
Top Bottom