dùng từ gợi ý viết câu hoàn chỉnh

Tâm Blink 3206

Học sinh chăm học
Thành viên
19 Tháng chín 2017
478
206
99
Hải Phòng
THCS Đằng Lâm

Phạm Dương

Cựu Cố vấn tiếng Anh
Thành viên
24 Tháng mười 2018
1,599
2,856
371
Hà Nội
Đại học Thương Mại
he/soon/get/tired/his jokes.
=he will soon get tired of his jokes.
Câu này đúng rồi nhé em.
1. TO BE TIRED OF ...: chán vì phải làm gì
Cụm từ này bằng nghĩa với "to be fed up with ..." hay "to get fed up with ..." khi để diễn tả cảm giác chán nản (về tinh thần) vì phải làm gì đó.
Ví dụ:
She was tired of waiting for Hoa and went home alone. (Cô cảm thấy chán cảnh đợi chờ Jack và quyết dịnh bỏ về nhà một mình).
Lưu ý: Trong ví dụ trên dùng là "She got fed up with waiting ...." hay "She was fed up with waiting ..." đều có nghĩa tương tự.
2. TO BE TIRED WITH .....:
Sử dụng cấu trúc này khi diễn tả việc cảm thấy mệt mỏi (về thể chất) vì làm việc gì đó
Tom was tired with running 8 kilometres. (Tom cảm thấy mệt mỏi vì chạy 8 cây số.)
 
Top Bottom