Địa 11 Đồng tiền euro ra đời

kpopdancemirrorabc

Học sinh
Thành viên
14 Tháng mười hai 2021
116
94
36

Duc Lee

Học sinh
Thành viên
23 Tháng mười một 2021
50
328
46
22
Quảng Bình
Câu 3: Việc EU sử dụng đồng tiền chung Euro là sáng kiến đề xuất của nước nào?
A. Đức và Pháp. B. Tây Ban Nha và Áo.
C. Hà Lan và Áo. D. Hilap và Phần Lan.
Câu 3: Việc EU sử dụng đồng tiền chung Euro là sáng kiến đề xuất của nước nào?
A. Đức và Pháp. B. Tây Ban Nha và Áo.
C. Hà Lan và Áo. D. Hilap và Phần Lan.
Theo anh tìm hiểu thì nó được Viện Ngân hàng Madrid chấp thuận và Viện ngân hàng Salzburg của Áo đồng ý
 
Top Bottom