Vật lí 10 động năng của mảnh nhỏ

Pyrit

Cựu Mod Vật Lí
Thành viên
27 Tháng hai 2017
2,071
4,115
644
Cần Thơ
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
Theo ĐLBT động lượng
0=m.v1+2m.v2
=> [tex]v2=-\frac{v1}{2}[/tex]
Động năng mảnh nhỏ: [tex]Wd1=\frac{m.v1^{2}}{2}[/tex]
Động năng mảnh lớn: [tex]Wd2=\frac{2m.(\frac{v1}{2})^{2}}{2}=\frac{m.v1^{2}}{4}[/tex]
Ta có: Wđ=Wđ2+Wđ1= [tex]\frac{m.v1^{2}}{2}+\frac{m.v1^{2}}{4}=\frac{3m.v1^{2}}{4}[/tex]
=> Wđ1=[tex]\frac{2}{3}[/tex] Wđ
 
  • Like
Reactions: anbinhf
Top Bottom