Sử 11 Đông Nam Á

Lê Thị Bích Hiền

Học sinh
Thành viên
14 Tháng chín 2021
130
200
21
13
Cà Mau
Tân lợi

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Cựu Mod Sử
Thành viên
10 Tháng tám 2021
1,501
1
1,435
231
18
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
Trước tình hình các nước Đông Nam Á, các nước thực dân phương Tây có hành động gì?
  • A. Đầu tư vào Đông Nam Á
  • B. Thăm dò xâm lược
  • C. Giúp đỡ các nước Đông Nam Á
  • D. Mở rộng và hoàn thành việc xâm lược
Trước tình hình các nước Đông Nam Á, các nước thực dân phương Tây có hành động gì?
A. Đầu tư vào Đông Nam Á
B. Thăm dò xâm lược
C. Giúp đỡ các nước Đông Nam Á
D. Mở rộng và hoàn thành việc xâm lược
 
Top Bottom